Opstaldning

AAR råder over ca. 90 bokse fordelt på Aarhusstalden og hingstestalden. 65 boxe er placeret i Aarhus stalden, mens resten af opstaldningspladserne er placeret i hingstestalden.

Hestene står på halm og fodres med Special og Cool Performance fra Tjørnehøj Mølle. Der fodres fire gange fordelt over dagen: ca. kl 07.00, kl 11.30, kl 16.30, og kl 21.00 på hverdage. Weekend og helligdage: kl. 07.00, 11.00, 16.00 og 19.00. Der gives 2 kg wraphø til natten, har man tilkøbt hø fodringer gives disse kl. 07.00 og mellem 15.00 & 16.00.

Hvis man ønsker en anden boks end den oprindlige, kan man forespørge om andre muligheder hos personalet i stalden.

Fotograf: Klaus Bjarner PhotoFotograf: Klaus Bjarner Photo