Print sidenPrint siden
  Staldregler for pensionærer i AAR`s stalde.

 

1.  Boks nr. angiver hvilken sadelbom, trensepind samt skabsplads man har ret til at bruge.
   Hver boks giver ret brug af en sadelbom, en trensepind og en skabsplads.

2.  Fodertønder og hø må ikke opbevares på staldgangen. 1 boks giver ret til placering af 1

   staldskab på en af klubben anvist plads samt ret til at opbevare småting oven på skabet.

2b  Det er ikke tilladt at have ting på de små staldgange da det er flugtveje/nødudgange.

3.  En boksreservation giver IKKE ret til brug af sadelbom, trensepind eller skabsplads.

4.  AAR forbeholder sig ret til at fjerne sadler, trenser og skabe, som ikke er anbragt i
   overensstemmelse med de til hver tid gældende staldregler.

5.  Ekstra halm kan udelukkende tages efter aftale med staldpersonalet.

6.  Der må ikke muges ud i de sorte spande som er placeret på staldgangen, de er udelukkende
   beregnet til gødning fra staldgangen og vandspiltov, samt smedeaffald dog ikke sko og søm

   disse skal anbringes i de dertil indrettede trækasser på staldgangen.

7.  Der må ikke anvendes vand på staldgangen, vand må kun bruges i vandspiltovet. (Da gulvet

   bliver glat).

8.  Vandspiltovet skal rengøres efter brug, dvs. at gødning, sand, jord og andet skal fjernes

   inden man forlader vandspiltovet.

9.  Staldgangen skal altid efterlades fejet.

10. Oprydning efter smed og dyrlæge.Sko og søm skal i trækassen placeret på bjælken.

   Sprøjter ol. skal sikres forsvarligt inden de smides i skraldespanden. (Det er ejeren af den

   pågældende hest/pony der er ansvarlig for at oprydningen finder sted).

11. Normer for almindelig god opførsel samt omgangstone skal overholdes, ligesom det

  forventes at man udviser horsemanship og god sportsånd.

  Stalden er ikke en legeplads men, et sted med levende dyr så man skal færdes roligt og ikke

  støjende. Af sikkerheds hensyn er det ikke tilladt at færdes i stalden på cykel, rulleskøjter,

  løbehjul eller med andre former for legetøj.

12. Åbningstiderne skal respekteres.

13. Udmugning foretages af personalet 1 gang ugentligt.

14. I tilfælde af skader på inventaret anmodes skadevolderen om at kontakte personalet og

  oplyse om den aktuelle skade.

15. Den vagthavende medarbejder kan kontaktes på telefon. Nummeret på vagthavende findes

  på døren til sadelrummet i AAR stalden.

16. Hø skal placeres på de anviste pladser. Brugerne skal selv holde orden.

17. Dækkener henvises til dækkenrummet. Pladser kan lejes ved henvendelse på kontoret. I

  tilfælde af venteliste skal dækkener opbevares på egen skabsplads.

18. Ridestøvler opbevares i reolen i sadel- og dækkenrum i AAR stalden.

19. Sadelrummene aflåses om natten og udstyr opbevares på eget ansvar.

20. Krybbebidere:

    - Krybbebidere skal have rem på.

    - Dagopstaldning (stævner) i AAR´s stalde må ikke finde sted.

    - Det tilstræbes at krybbebidere samles at sted i stalden.

21. Det er ikke tilladt at personer under 18 år trækker med eller håndterer hingste det gælder

  både pony og hest.

22. Det er IKKE tilladt at hænge noget /skrue noget fast på bokserns front af hensyn til

  personalets arbejdsvilkår. Tingene vil blive fjernet uden varsel.

23. Sidedørene på gang 7 og 8 skal altid være lukkede.

24. Sidedøren på gang 2 skal altid så vidt vejret tillader det altid stå åben pga. af heste med

  luftvejsproblemer.

25. Det er muligt for pensionærerne på de enkelte gange at lave aftaler omkring døren på den

  gang deres hest har en boks hvis der er behov herfor og der kan opnås enighed herom -

  man blander sig ikke i aftaler for de andre gange.

26. Alle heste der er opstaldet i AAR skal være undtaget fra Konsum på medicinsiden i

  hestepasset.

 

                                                                                        Århus Rideklub

 

Staldregler for pensionærer i AAR`s stalde.

 

1.  Boks nr. angiver hvilken sadelbom, trensepind samt skabsplads man har ret til at bruge.
      Hver boks giver ret brug af en sadelbom, en trensepind og en skabsplads.

2.   Fodertønder og hø må ikke opbevares på staldgangen.
     1 boks giver ret til placering af 1 staldskab på den store staldgang samt ret til at opbevare småting oven på skabet,

2b  Det er ikke tilladt at have ting på de små staldgange da det er flugtveje/nødudgange.

3.  En boksreservation giver IKKE ret til brug af sadelbom, trensepind eller skabsplads.

4.  AAR forbeholder sig ret til at fjerne sadler, trenser og skabe, som ikke er anbragt i
     overensstemmelse med de til hver tid gældende staldregler.

5.  Ekstra halm kan udelukkende tages efter aftale med staldpersonalet.

6.  Der må ikke muges ud i de sorte spande som er placeret på staldgangen, de er udelukkende
     beregnet til gødning fra staldgangen og vandspiltov, samt smedeaffald dog ikke sko og søm disse skal
     anbringes i de dertil indrettede trækasser på staldgangen.

7.  Der må ikke anvendes vand på staldgangen, vand må kun bruges i vandspiltovet. (Da staldgangen bliver glat)

8.  Vandspiltovet skal rengøres efter brug, dvs. at gødning, sand, jord og andet skal fjernes inden man
     forlader vandspiltovet.

9.  Staldgangen skal altid efterlades fejet.

10. Oprydning efter smed og dyrlæge. Sko og søm skal i trækassen placeret på bjælken. Sprøjter ol. skal
      sikres forsvarligt inden de smides i skraldespanden. (Det er ejeren af den pågældende hest/pony der er ansvarlig

       for oprydningen og at den foregår som ovenfor beskrevet).

11. Normer for almindelig god opførsel samt omgangstone skal overholdes, ligesom det forventes at man
      udviser horsemanship og god sportsånd.

      Stalden er ikke en legeplads men, et sted med levende dyr så man skal færdes roligt og ikke støjende.

      Af sikkerheds hensyn er det ikke tilladt at færdes i stalden på cykel, rulleskøjter, løbehjul o.l.

12. Åbningstiderne skal respekteres.

13. Udmugning foretages af personalet 1 gang ugentligt.

14. I tilfælde af skader på inventaret anmodes skadevolderen om at kontakte personalet og oplyse om
      den aktuelle skade.

15. Den vagthavende medarbejder kan kontaktes på telefon. Nummeret på vagthavende findes på døren
      til sadelrummet i AAR stalden.

16. Hø skal placeres på de anviste pladser. Oprydning omkring dette område er brugernes eget ansvar.

17. Dækkener henvises til dækkenrummet. Pladser kan lejes ved henvendelse på kontoret. I tilfælde
      af venteliste skal dækkener opbevares på egen skabsplads.

18. Ridestøvler opbevares i reolen i sadel- og dækkenrum i AAR stalden.

19. Sadelrummene aflåses om natten og udstyr opbevares på eget ansvar.

20. Krybbebidere:

   - Krybbebidere skal have rem på.
   - Dagopstaldning (stævner) i AAR´s stalde må ikke finde sted.
   - Det tilstræbes at krybbebidere samles at sted i stalden.

21. Det er ikke tilladt at personer under 18 år trækker med eller håndterer hingste det gælder både pony og hest.

22. Det er IKKE tilladt at hænge noget /skrue noget fast på bokserns front af hensyn til personalets arbejdsvilkår.

      Tingene vil blive fjernet uden varsel.

23. Sidedørene på gang 7 og 8 skal altid være lukkede.

24. Sidedøren på gang 2 skal altid så vidt vejret tillader det altid stå åben pga. af heste med luftvejsproblemer.

25. Det er muligt for pensionærerne på de enkelte gange at lave aftaler omkring døren på den gang deres hest har en boks hvis

       der er behov herfor og der kan opnås enighed herom - man blander sig ikke i aftaler for de andre gange.

26.   Alle heste der er opstaldet i AAR skal være undtaget fra Konsum på medicinsiden i hestepasset.

                                                                                                                                                                                        Århus Rideklub