Tirsdag 25. februar 2020

Ordinær generalforsamling 2020

Aarhus Rideklub inviterer alle medlemmer til generalforsamling i Herskabsstalden tirsdag den 25/2 2020 kl. 19.30. Kom og vær med til at tegne klubbens fremtid for 2020, og bliv opdateret på klubbens økonomi, og hvad vi har arbejdet på i det forgange år.

 

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent.
  2. Formanden aflægger beretning.
  3. Kassereren aflægger det reviderede regnskab til godkendelse.
  4. Behandling af eventuelt fremkomne forslag fra medlemmer eller bestyrelse.
  5. Valg af bestyrelse
  6. Valg af 2 suppleanter
  7. Valg af formand for sportsudvalget
  8. Valg af revisor
  9. Fastsættelse af årets kontingent.
  10. Eventuelt.

 

Vær også med, når vi uddeler priser til det forgangne års ranglistevindere 🏆