Generalforsamling 2022

Aarhus Rideklub inviterer til generalforsamling tirsdag den 22/2 2022 kl. 19.30.

 

Afhængigt af antal tilmeldinger, vil generalforsamingen finde sted i Herskabsstalden - indgang ved Hippologisk Selskab i bygningen, hvor Lene har kontor (ved siden af Mejeriet) eller i Blå Hal.

 

For at kunne holde generalforsamlingen på forsvarlig vis og for at kunne sørge for at have en passende mængde kaffe og kage, vil generalforsamlingen afholdes med tilmelding.

 

Der er ikke krav om mundbind og coronapas, men vi opfordrer kraftigt til, at man tager en kviktest eller hjemmetest, før man møder op. Hvis vi alle bliver syge på én gang, er det jo svært at få passet vores heste :)

 

Tilmeldingsfristen er søndag den 20/2 2021.

 

 

Dagsorden

 • Valg af dirigent
 • Formanden aflægger beretning
 • Kassereren aflægger det reviderede regnskab til godkendelse
 • Behandling af eventuelle forslag fra medlemmer eller bestyrelse
  • Ændringer af vedtægter, således disse svarer til Dansk Rideforbunds forlangende i forbindelse med certificering. Se forslaget til afstemning nedenfor.
 • Valg af bestyrelse - Susanne Nielsen, Lea Thybo, Annie Nielsen og Christina Hedeman er på valg.
  • Susanne, Lea og Annie ønsker genvalg
  • Christina ønsker ikke genvalg
 • Valg af suppleanter - aktuelle er: Kristine Habekost Jørgensen og Mathilde Andersen
 • Valg af formand for sportsudvalget - aktuelle er Annie Nielsen 
 • Valg af formand for aktivitetsudvalget - aktuelle er Anne-Katrine Ladefoged
 • Valg af intern revisor
 • Fastsættelse af årets kontingent
 • Uddeling af pokaler og præmier til årets ranglistevindere samt Årets Klubkammerat

  • Ranglistevinderne er: Sofie Tolstrup Skjødt & Helena Kobborg (med samme antal point), Emily Filippa Windtberg, Miguel Schaldemose Larsen og Rikke Lindberg - Årets Klubkammerat findes via afsteming i kassen, som står i Aarhusstalden og offentliggøres på dagen. 

 • Eventuelt