Referater fra bestyrelsesmøder i AAR

Klubbens bestyrelse afholder mindst 6 bestyrelsesmøder om året med min. 14 dages varsel og med dagsorden, hvor regnskabsstatus og periodiseret budgetopfølgning er fast punkt. Beslutningsreferater fra møderne findes herunder:

 

 

 

 

MØDESTED:                   KONTORET 23.september 2014

KLOKKEN:                     19.00

DELTAGERE:                  Hans Peter Sibbesen, Sanne Nielsen, Annette Asmus, Anette Fritche,
                                        Maja Lindvig, Pia Munk, Signe Hansen, John Sproegel               

FRAVÆRENDE:                                                 

 

 

 

1)        STATUS FRA STALDEN – SIGNE

a.    Udlejning af bokse ser lovende ud fra den 1/10-2014

b.    Bemanding i stalden er på normalt leje igen, så nu iværksættes oprydning bag stalden, toiletter  repareres i stald mv. – Dawid sættes på opgaven

c.    Der er omkring 6-7 heste inde i ridning

d.    Pr. 21/10 indsynes nye hopper

 

2)        ØKONOMI – HANS PETER

a.    Vi er godt med i forhold til budgettet

b.    Vandregning er firdoblet – der undersøges nøje, lægges op til nye målere, ugentlig aflæsning    mv. formanden tager møde med Vilhelmsborg omkring situationen

 

3)       RIDESKOLEN– ANNETTE A.

a.    Dagride lejr i uge 42 først for elevryttere 2½ dag, derefter part/privatryttere 2½ dag

b.    Elevstævne planlagt til 8. november 2014

c.    Diamond sendt retur – byttet med ny kat 1 pony. Fin pony

d.    Plan om en lille kat 3 pony til begynderholdene

e.    Annette holder møde med undervisere og voksenhjælpere for at lægge strategi og plan for    undervisningen – optimering, højne kvaliteten endnu mere, samt definition af de forskellige hold

 

 

 

4)       AKTIVITETER – MAJA

a.    Aarhusmesterskaberne gik rigtig godt – og der var god tilslutning til stævnet

b.    Der var ok med hjælpere, selvom det stadig er en udfordring at få alt bemandet og ikke slide for  meget på de samme. Men stor tak til de mange der hjalp

 

 

5)       NYT FRA FORMANDEN

a.    Efter en drøftelse så blev det fastholdt at der udelukkende kan tilbydes dressurundervisning af  de beridere og beriderelever der er tilknyttet stedet.

b.    Enetimer via holdridning i  rideskolen på privat ejede heste kan fremover kun tilbydes af stedets  beriderelever/beridere

c.    Har tegnet en oversigt over staldene med henblik på at lave udregning over realistisk  vandforbrug af fyldte stalde fsv. Angår drikkevand til hestene, vandspiltov mv.

 

 

6)       EVENTUELT

a.    Vi vil indføre Ris/Ros kultur – nærmere følger

b.    NYT – Træfpunkt med Signe Hansen:
Onsdage i lige uger kan Signe træffes ved sadelrummet mellem kl. 17-17.30 hvis man har noget man gerne vil drøfte. Udover denne tid kan man også kontakte Signe på telefon, mail eller sms. Træfpunktet er et ekstra tilbud, hvor man er sikker på at træffe Signe i stalden på givne tidspunkt, da Signe jo ofte arbejder på varierende tidspunkter, samt ofte er i en undervisningssituation.

 

 

        Næste bestyrelsesmøde er mandag den 27/10-14 kl. 19 på kontoret

 

 

 

 

 

 

Bestyrelsesmøde 10/6 2014

Rideskolen:

 

 • Åbent hus: stor succes, bl.a. kom en institution med en bus med 24 børn. Bør gentages efter sommerferien når børnens skemaer kendes (August)

 • Sommerfold elevhestene: Malene skorstengårds fold (uge 26-31)

 • Ridelejr: Uge 25 og 31

 • Ekstra sikker pony og hest søges

 

Stalden:

 

 • Nedvaskning: nedvaskning + kalkning foregår i uge 30, alle heste flyttes i stævnestalden.

 • Ferie: Dawid+Beata uge 28+29, Laila+Tania 27+28, Signe (sep/okt)

 • God stemning og opbakning ved stævnet i weekenden.

 

Aktiviteter :

 • AAR mesterskab – Maja opretter proportioner 4 heste mesterskaber + 2 pony mesterskaber

Strøm:

 • Timer til ridehuset bestilles efter sommerferien. Skift af rør i stalden undersøges med Jens og elektriker.

Evt.

 • Skt. Hans – Grill

 

Næste møde: d. 27/8 kl 19.00

 

 

 

 

 

MØDESTED:KONTORET 06.05.2014 

KLOKKEN:18.30 

DELTAGERE:Pia, Maja, Sanne, Signe, Susanne, Hans Peter, Annette A og Anette F 

FRAVÆRENDE:ingen 

 

1) STATUS FRA STALDEN – SIGNE 

Der er 2 tomme bokse pt. + Ca. 20 heste i ridning.  

 

3) RIDESKOLEN – ANETTE A. 

Åben hus: 23. maj.

Rideskolestævne d. 10. maj. 

Begyndende ventelister, på nogle af holdene. 

Ny elevpony er erhvervet. 

 

5) AKTIVITETER – MAJA  

Pinsestævne C-stævne i spr. (2 dage pony + 3 dage i hest) 

Aarhus mesteskaberne i dressur ligger første weekend i sep. (pony+hest)  

 

6) NYT FRA FORMANDEN 

Staldmøde ønskes – d.20. maj – kl. 19.00 

 

7) EVENTUELT 

Lys – LED sættes op i AAR stalden + tænd/sluk i ridehallen, så det slukker kl 21.30. 

Jonny Hansen starter med undervisning i spring hver onsdag og hver anden torsdag. 

 

Næste møde: 10/6 2014 kl 18.30

 

 

 

 

 

RERAT FRA BESTYRELSESMØDE I ÅRHUS RIDEKLUB 8. APRIL 2014

 

1. NYT FRA STALDEN V. SIGNE

Signe orienterer om at det går godt i stalden.

Vi mangler fortsat Gitte, som stadig er sygemeldt.

 

 

2. ØKONOMI V. HANS PETER

Vores BOBCAT er meget slidt og vi har fået et tilbud på at lease en nyere model og give den gamle i bytte.

Vi aftaler at Pia og Anette undersøger andre tilbud, måske der er nogen der er bedre eller billigere.

 

3. RIDESKOLEN V. ANETTE ASMUS

Det går fremad i rideskolen. De fleste hold er ved at være fyldt op. Springhold er fyldt op og der laves 2 hold.

Der laves ”passer spring” om tirsdagen og torsdagen når springene alligevel står fremme.

Der er arrangeret ÅBENT HUS i rideskolen fredag 23. Maj 2014

 

 

4. AKTIVITETER V MAJA

Aktiviteter i nærmeste fremtid

Springstævne sidste weekend i april og elevstævne 10. Maj

Vi mangler som altid hjælpere. Der har meldt sig en del fra rideskolen men privatstalden halter meget bagefter.

Ridelejeren er delt i 2.

De store starter i begyndelsen af juni og de mindre børn er 20.6.2014

 

5. NYT FRA FORMANDEN

Jeg har kontaktet Jobcentret i Århus

Det er muligt at få et personale i løntilskud som kunne hjælpe med forefaldende arbejde.

De kontakter mig når de har en medarbejder der kunne komme i betragtning.

 

6. EVENTUELT

Der er kommet et ønske ind fra nogle pensionærer om endnu en spring berider. Dette ønske behandles af bestyrelsen

Der er kommet en ekstra udgift på lamperne i blå ridehal. De er i stykker og skal repareres. Dette kan betyde at den nye ridehal i Åge Pedersen lade ikke blive opført.

 

 

 

Bestyrelsesmøde 11/3 2014

1) Konstitution:

Formand: Anette Fritsche
Næstformand: Susanne Nielsen
Kasser: Hans Peter Sibbesen
Nye personer på Ansvarsområde:
Kontakt med DV: Maja
Distriktsrepræsentant: Pia Munk


2) Status stalden:

• Stalden er fyldt.
• Rideskoleudvalgsmøde optimering af rideskolen var på dagsorden, desuden blev der brainstormet på
aktiviteter som kan lokke nye medlemmer til.
• Partpris på rideskoleheste hæves til 350,00 kr. for pony og 500,00 kr. for en hest. Desuden er vask af
underlag parthaverens ansvar pr. 1/5-14.
• Pris for enetimer for partrytter tilpasses samme pris som privatryttere.
• Der tilbydes skovtur, for max. 4 ryttere ad gangen, med fører i form af en beriderelev, om fredagen for
150 kr./gang pr person. Turen varer 45 min.
• Der tilbydes person til at trække rideskolehest/pony til 120 kr/md.
• Der laves en velkomstflyer til nye medlemmer i rideskolen.
• Foderet ”Speciale” er udskiftet med nye sække fra leverandøren.
• Der arbejdes fortsat på at finde en løsning at få spærret hø og spåner inde, så vi mindsker spild.
• Sponsorskilte: Hvis en pensionær kan skaffe en sponsor som betaler 7.000 kr. excl. Skilt for en plads i
rød hal i 1 år gives afslag på kr. 1.500,00 i bokslejen den måned betaling fra sponsoren finder sted.


3)Økonomi:

• Det tyder unægteligt på at vi bliver nødt til hæve priserne på opstaldningen. Signe og HP beregner.
Stigning lægges på hjemmesiden ultimo marts, med virkning pr. maj 2014.
• Hø stiger i pris jf. alm. Dagspris. Prisen for hø har den sidste tid ikke været svarende til dagsprisen.
• Det forsøges at indhente nye priser på foder mm.
• Afhentning af møg: Priser fra ny leverandør indhentes

4) Rideskolen:

• Påskearrangement: Marian arrangere sjove påskelege for børn og barnlige sjæle
• Sommerlejr: Der planlægges ridelejr – hvilke uger der er tale om, offentliggøres senere.

5) Aktiviteter:

• Landsstævne i Springning d. 25/4 – 27/4: Hjælpere søges allerede nu – der kommer liste op i stalden
• Pony + Hestestævne i pinse 5/6 -> 9/6 (2 dage pony – 3 dage spring)
• Elevstævne d. 10. maj (evt. kombineret med showstævne søndag d.11/5)
• 1-dags showstævne i Dressur påtænkes her i foråret m. spisning om aftenen.

4) Evt:

• Repræsentantskabsmøde i DRF d. 27/4: Maja og Susanne Dahl deltager i mødet.
• Hjælperbespisning: Der skal indføres hjælperbånd til hjælperne
• Klubjakker – kan stadig bestilles.
• Plan for nedvaskning – Signe – uge 28

Bestyrelsesmøde 20/2 2014

 

* Stalden er fyldt,

* 6 hopper har været igennem stations-afprøvning, hvilket gik fint.

* Vi supplerer i morgenstalden med Rolf , 3 timer i hverdagene, medens Gitte er sygemeldt. 

* Der har været hærværk på biler og udstyr i stalden. Brugere og ansatte opfordres til at holde et vågent øje med mistænkelig

    adfærd i og omkring stalden. Sagerne er politianmeldt.

 * Året 2013 er sluttet med et underskud, hvilket der vil blive redegjort for på ved den kommende generalforsamling.

* Hø er steget i pris hos vores leverandør, hvorfor prisen på hø reguleres pr. 1/3-14. 

* Der opleves svind på både hø og spåner, der arbejdes på om begge dele kan låses inde inde.

* Signe prøver at finde ud af om vi kan få bedre og billigere spåner fra ny leverandør.

 * AAR mesterskab d. 21/2 – 23/2: God tilmelding – flere har meldt sig som hjælpere, stort tak for det. 

* Landsstævne i Springning d. 25/4 – 27/4: Hjælpere søges allerede nu – der kommer liste op i stalden hvor man kan skrive sig

   på.

* Pony + Hestestævne i pinsen 5/6 -> 9/6 (2 dage pony spring – 3 dage heste spring)

* 1-dags showstævne i Dressur påtænkes her i foråret m. spisning om aftenen.

 Repræsentantskabsmøde i DRF d. 27/4 i Korsør:   Maja og Susanne Dahl  deltager.

 Generalforsamling er d. 25/2 – kl. 20.00 i Smedjen

Klubjakker – kan stadig bestilles, Lene hænger seddel op i stalden

Plan for nedvaskning - Signe

 

Bestyrelsesmøde 7/11-13

 

Fremmøde: Maja, Charlotte, Sanne, Susanne, Hans Peter og Signe.
 

1) Status stalden - Signe:
Status vedr. svamp: Svamp florer stadig – Signe forslår nedvaskning med virkonS. Signe køber en spande, og står for nedvaskning i takt med udmugningen. Beata vasker fremadrettet døre, rengøringsmiddelskabe og håndtag i sadelrum alle hverdag, indtil svampen er på retur.
Pensionærer opfordres til at vaske strigler og overfladen på skabe med virkonS. Desuden opfordres der til at underlag, klokker, gamacher, dækner, tøj, hænder mv. vaskes så ofte som muligt.

Belægning: Stalden er fuld.

3) Stævneaktiviteter - Maja:
• Resultat distriktsstævne i pony spring  d.1.-3. november 2013: ca. 300 starter
• Pony DM 2014 dressur: Fravælges
 
4) Jens Åge Petersens lade: Der afholdes møde med DAV i slut nov/start dec. hvor budgetter og plan for vilhelmsborg gennemgås. AAR vægter bund og barriere i J.Å. Petersens lade meget højt.
5) Rideskolen – Charlotte: Der er 60 tilmeldt til rideskolestævne i weekenden.
6) Evt.

 

Opslag på julefrokost koordiners mellem Sanne og Signe. Fælles Julefrokost – af holdes d.14/12 i undervisningslokalet oven på mejeriet.
Personalejulefrokost fredag d. 13/12.
 
Skilte: Susanne forslår falck skilte vedr. brand, hvad gør man… mv. Kan Laura skaffe sådanne?? Er vores falckkasser fyldt op? Susanne tjekker op og får fat i nyt fra falck.
 
Bobcatten får nye dæk torsdag i uge 46.
 
Reminder: Pensionærer og personale skal huske at slukke lys om aftenen i haller, ved høet og i stalden når sidste mand går.
 
Næste møde 17/12 2013 kl. 18.30

Bestyrelsesmøde 8/10-13

 

Fremmøde: Maja, Anette, Charlotte, Sanne, Susanne, Hans Peter og Signe.

Første møde for nyt bestyrelsesmedlem Susanne Dahl - vi ser frem til et godt samarbejde

Stalden er ved at være fyldt. Det er blevet meget bedre mht. til orden og fejning i stalden

Der vil snarest komme skilte op til besøgende i stalden om ikke at røre ved hestene pga. smittefare.

Der laves tilmeldingsliste til den nye foldordning som træder i kraft 1/11-13 - listen vil hænge på opslagstavlen.

Der afholdes distriktsstævne i pony spring d.1.-3. november 2013.

Rideskolestævnet flyttes til weekenden efter (9. november)

Fælles Julefrokost – af holdes d.14/12 i undervisningslokalet oven på mejeriet. Yderligere Info følger.

Næste møde afholdes 7/11-13.

 

Bestyrelsesmøde 10/9 2013

 

 

 • God fremgang mht. udlejning af bokse

 • Oprydning i stalden skal være bedre – Signe vil lave initiativer så personalet går foran, og fejer oftere.

 • Opsamling af klatter i hallerne er blevet meget bedre, og Signe følger op på at det forsat bliver gjort af personalet og pensionærer.

 • DV stationsafprøvning af hopper: vi får næste hold 23/10 – 20/11

 • Personale: Tania Joensen er startet i lære som beriderelev pr. 1/8 2013

 • Signe undersøger foderudnyttelse hos hestene i stalden og evt. nye muligheder

 • Rene fortsætter med at undervise i spring hver tirsdag og hver anden torsdag.

 • DM – gav fint overskud – men mangel på hjælpere giver uro for om vi får stævnet igen til næste år

 • AAR mesterskab  igen var der mangel på hjælpere

 • 28/9 er der rideskolestævne

 • Ridelejer i uge 42

 • Kritik af Aarhusmesterskabet: Ej mulighed for at komme på toilet i blå hal fredag, ej mulighed for at købe mad fredag. Lukket ca. i cafeteriet for stævnet sluttede. - > Maja taler med Jens om problematikken.
 • Der laves et møde for distriktet, hvor stævner i 2014 koordineres hvor klubberne har mødepligt hvis man vil have en dato/weekend – dato udmeldes senere.

 

Det efterspørge en årsplan for årets aktiviteter: stævner, nedvaskning mm. Der laves en fysisk kalender til stalden og Hjemmesiden opdateres løbende. HP leverer kalendere til stalden.

 

 

 

Fremmødte : Signe, H.P, Maja, Sanne, Charlotte & Laura

Afbud : Julie & Anette

 

 • Stalden : 1/10 ser det ud til, at stalden er ved at være fyldt igen. Der er pt. Ca. 6 heste i ridning og i denne uge kommer der 2 Pony New forrest hingste og i alt 5 hingste skal gå materialeprøve den 21/9 .

 • Personale: Vi har pt. Tanja "på prøve" i 14 dage, med ønske om at have hende i lære som beriderelev.

 • Undervisning : Folk ser Signe lidt an endnu, men der er så småt kommet gang i det igen.
 • Fremadrettet indhentes altid 2 priser og vi vælger det billigste:

 • Vi har indhentet tilbud på at skifte lys i stalden samt sætte sensorer på ved ridehallen. Ansvarlig for dette projekt er Maja.

 • Vi har et flot overskud på vores stævner. Uden stævnedrift have klubbens økonomi set dårlig ud. Det er vigtigt, at vi fortsætter disse aktiviteter og folk fra klubben bakker op og hjælper til!!

 • Maja fik afholdt et flot DM, men mangler mange hjælpere hvis dette skal kunne afholdes igen næste år.

 • Næste stævne er AAR mesterskaber i dressur den 30 aug - 1. sept. Hjælperlister hænger i stalden. Ansvarlig Julie.

 • AAR mesterskaber i spring 2014 er godkendt til sidste week i februar den 21-23- sæt allerede kryds nu.

 • Rideskolen holder stævne den 28/9 + 2/11.

 • Ridelejr uge 42 ansvarlig Charlotte.

 • Aktivitetsudvalg nedsat ( Signe & Laura) til at finde min. 4 arrangementer af social karakter for året. Hvis nogen ønsker at være med er de velkommen til at henvende sig til Signe.

 • Der arbejdes stadig på at få nyt tag på Aage Pedersens lade og få lagt bund derinde, så hallen kan bruges her til vinter, når der bliver pres på hallerne med stævneaktiviteter. Her tænker vi særligt på vores rideskolehold.

 • Staldmøde - ansvarlig for at finde en dato Sanne, Anette og Signe. Signe styrer agenda. Det bliver pt. For svært at dele stalden ind i afsnit med ridningsheste, personaleheste, ponyer m.m. ligeledes mødte forslaget ikke så stor tilslutning som forventet.

 • Klubjakker og underlag - første bestilling sendes afsted mandag den 26/8, skriv inden, hvis nogen skal have noget med. Personalet får alle en jakke af klubben.

 • Spring - Signe ønsker fremadrettet selv at undervise personalet, da vi har fået springheste i ridning også. Rene fortsætter stadig med at have tirsdag samt hver anden torsdag som han plejer. Signe underviser kun personalet og har ikke andre springhold timer.

 • AAR medvirker i et tv program på TV2 Zulu.

Tandpleje en dag i efterårsferien. Laura undersøger med Jens, om det er muligt at låne klinikken.