Bestyrelsen i Aarhus Rideklub

Formand: Susanne Nielsen

Kontakt: susannenielsen591@msn.com

 

Næstformand: Lea Thybo

Kontakt: web@aarhus-rideklub.dk

 

Kasserer: Mariann Rosenlund

Kontakt: mrosenlund@gmail.com

 

Medlem af bestyrelsen: Kamilla Brandi

Medlem af bestyrelsen: Helena Kobborg

Medlem af bestyrelsen: Nathalie Meier

Medlem af bestyrelsen: Annie Nielsen

 

Funktions- og ansvarsbeskrivelser for bestyrelsen

 

Formand

 • Tegner klubben
 • Leder bestyrelsesmøder
 • Indkalder til bestyrelsesmøde
 • Kontaktperson for chefberider
 • Medlem af bestyrelsen i DAV
 • Kontaktperson til DAV
 • Personaleansvarlig
 • Afholde medarbejdersamtaler
 • Ansættelseskontrakter
 • Elevansvarlig

 

Næstformand

 • Ansvarlig for certificeringsordning hos DRF
 • Repræsentant til distriktet i samarbejde med stævneudvalgsformand
 • Diverse info til medlemmerne via opslag på sociale medier og andre kanaler
 • Løbende holde hjemmeside ajour med informationer
 • Ajourføre opslagstavler
 • I samarbejde med chefberider at koordinere og planlægge fælles arbejdsdage

 

Kasserer

 • Kontakt til administrativ medarbejder/bogholder
 • Ansvarlig for debitorerne
 • Ansvarlig for lokale- og aktivitetsstøtte
 • Kontaktperson til bogholderiet i DAV
 • Deltager på koordineringsmøder med DAV
 • Assisterer formanden i nødvendigt omfang omkring ansættelseskontrakter og personaleopgaver
 • Ansvarlig for regnskabssystem

 

Bestyrelsesmedlemmer i samarbejde

 • Assistere formanden i nødvendigt omfang
 • Referater – herunder ophæng på opslagstavlerne og info til webmaster
 • Søge legater / fonde
 • Holder sponsorerne ajour på hjemmesiden
 • Info til webmaster til hjemmesiden om aktiviteter

 • Kontaktpersoner til stævne-udvalgsformand og aktivitetsudvalg

 • Ansvarlige for katte /ormekure/nyanskaffelser mv.

 • Miljø

 

Henvendelse til bestyrelsen bedes rettes til aar.risogros@aarhus-rideklub.dk.

 

Bestyrelsen vil på efterfølgende bestyrelsesmøde drøfte indholdet i de indkomne mails og herefter vende tilbage til den, der har skrevet mailen med svar/reaktion på henvendelsen. 

 

Klubbens bestyrelse afholder mindst 6 bestyrelsesmøder om året med min. 14 dages varsel. Beslutningsreferater fra møderne findes herunder.