Generalforsamling 2021

Aarhus Rideklub inviterer til generalforsamling tirsdag den 22/6 2021 kl. 19.00 i Herskabsstalden - indgang ved Hippologisk Selskab i bygningen, hvor Lene har kontor (ved siden af Mejeriet).

 

Pågrund af coronarestriktionerne bliver generalforsamlingen i år afholdt med tilmelding, så vi kan sørge for ordnede forhold. Medlemmer vil have førsteprioritet, da det indendørs forsamlingsforbud fortsat er på maks 50 personer. Der er desuden krav om coronapas for at deltage.

 

Dagsorden

 • Valg af dirigent
 • Formanden aflægger beretning
 • Kassereren aflægger det reviderede regnskab til godkendelse
 • Behandling af eventuelle forslag fra medlemmer eller bestyrelse
  • Ændringer af vedtægter, således disse svarer til Dansk Rideforbunds forlangende i forbindelse med certificering
 • Valg af bestyrelse - Mariann Rosenlund, Christina Gosvig samt Julie Allen er på valg
  • Julie Allen og Christina Gosvig ønsker ikke genvalg
 • Valg af suppleanter - aktuelle er: Mathilde Andersen og Søs Nenaya Hastrup
 • Valg af formand for sportsudvalget - aktuelle er Annie Nielsen 
 • Valg af revisor
 • Fastsættelse af årets kontingent
 • Uddeling af pokaler og præmier til årets ranglistevindere samt årets klubkammerat

  • Ranglistevinderne er: Camilla Schierff, Miguel Schaldemose Larsen, Iben Olkjær Olsen og Laura Sofia Christophersen - Årets klubkammerat findes via afsteming i kassen, som står i Aarhusstalden og offentliggøres på dagen. 

 • Eventuelt