Miljøpolitik for Aarhus rideklub

Aarhus rideklub arbejder på hele tiden at forbedre klubbens miljøindsats - blandt andet ved at:

 • nedbringe klubbens energiforbrug gennem energiforbedringsprojekter.
 • forebygge forurening ved at sikre, at vores affald sorteres, opbevares og bortskaffes korrekt.
 • være en god nabo for de som bor og lever omkring os. Vi er i kontakt med naboer og informerer om arrangementer, der kan give anledning til øget støj, såsom stævner. Derudover sørger klubben for en positiv dialog omkring miljøforhold.
 • nedbringe vandforbruget ved hjælp af optimering på vanding af ridehus og installering af vandbesparende installationer.
 • fremstå som en synlig miljørigtig rideklub gennem information på hjemmesiden og synlig miljøledelse på stedet. 
 • have et bestyrelsesmedlem i klubben, som har miljøet som ansvarsområde.
 • arbejde systematisk på at forebygge forurening, nedbringe forbrug af energi og vand, mindske affaldsmængderne og fremme genbrug. 
 • gennemføre vores aktiviteter med den mindst mulige forurening af det omkringliggende miljø - under hensyntagen til de tekniske og økonomiske muligheder.
 • være åbne og informative omkring vores miljøpræstationer.
 • opfordre vores medlemmer og medarbejdere til at tage medansvar for miljøet internt i rideklubben.
 • arbejde på at begrænse ressourceforbruget ved øget genanvendelse af materialer og minimering af spild. I forbindelse med nyanskaffelser af materiel vurderer vi miljøforhold i sammenhæng med teknik, økonomi, sikkerhed og sundhed.
 • strøelse i hestebokse kun sker med spåner og træpiller.
 • vores mødding afhentes til biogas.