Ny i Aarhus Rideklub

Fotograf: Klaus Bjarner Photo
Fotograf: Klaus Bjarner Photo

Velkommen til Aarhus Rideklub. Vi vil gøre vores bedste, for at du føler dig velkommen og hjemme. Aarhus Rideklub er en klub, der sætter trivsel højt, og alle ryttere uanset niveau og disciplin skal kunne færdes på lige fod i klubben. Derfor gør vi også meget ud af at styrke klublivet på tværs af pensionærer og rideskoleryttere. Vores medlemmer arrangerer ofte fællesarrangementer såsom fællesspisning og juleklip for alle klubbens medlemmer.

 

Alle klubbens fællesområder er for alle ryttere, og du er altid velkommen til at stikke hovedet indenfor i vores hyggelige rytterstue - uanset om du rider i rideskolen eller har din egen hest.

 

Alle vores arrangementer er drevet af frivillige i klubben, og du er mere end velkommen til at slutte dig til nogle af de etablerede udvalg eller at give en hånd med til et stævne. Det er altid hyggeligt at være sammen om at skabe liv i klubben, og ethvert engagement - stort som småt - er meget påskønnet.

 

Vi har udarbejdet nogle retninglinjer, der gør, at vi alle kan færdes i klubben på sikker og respektfuld vis. Ved ophold på Vilhelmsborgs områder skal alle medlemmer følge de sikkerhedsmæssige regler og regler for god ro og orden ved omgang med heste. Nedenstående krav gælder alle klubbens medlemmer, og skal altid skal overholdes ved ophold på klubbens faciliteter:

 

Generelle sikkerhedsregler i klubben

 • For at deltage i fri ridning (uden underviser) skal du have ryttermærke 2 eller have kvalifikationer svarende dertil. De daglige undervisere vurderer dine kompetencer.
 • Du må aldrig flå, save, rykke hesten i munden med biddet.

 • Du må aldrig anvende pisk ud over almindelig irettesættelse og korrektion.

 • Du må aldrig anvende sporer uhæmmet.

 • Trav og galop rides udelukkende på banerne og på terrænanlægget. Der tages ned i skridt ved modkommede heste. 
 • Tag hensyn til besøgende på området.
 • Hvis du rider ud i trafikken eller i skoven skal du følge de gængse regler herfor. Du kan finde reglerne på Dansk Rideforbunds hjemmeside her.

 

Påkrævet påklædning

 • Når du rider skal du altid bruge en CE-mærket ridehjelm med standard EN 1384:2017 eller VG1. Sikkerhedsmærkningen må ikke fjernes fra hjelmen, og skal kunne fremvises ved forlangende. AAR forbeholder sig retten til at bortvise ryttere uden ridehjelm.
 • Alle nybegyndere såvel voksne som børn bærer CE-mærket sikkerhedsvest under ridning. 

 • Alle til og med 18 år skal bære CE-mærket sikkerhedsvest under springning - men vi anbefaler i høj grad, at også voksne gør det.

 • Der skal rides med sikkerhedsmæssigt forsvarligt fodtøj - hvilket vil sige, at fodtøjet skal have en lille hæl og en glat/let rillet sål og ikke have snører, der kan hænge fast i bøjlen.

 • Aarhus Rideklub har sikkerhedsudstyr som klubbens medlemmer, der kommer til ridning i klubben, kan låne. Vi kan dog ikke garantere, at vi har alle størrelser til rådighed. 

 • Ved al omgang med hesten skal der anvendes sikkerhedsmæssigt forsvarligt fodtøj. Bløde tennissko, sandaler, plastiktræsko mv. er ikke egnet fodtøj, når du færdes hvor der er heste.
   

 

Håndtering af heste i stalden

 • For at opholde dig alene i stalden skal du have taget ryttermærke 2 eller have viden svarende dertil. Dine kompetencer vurderes af det daglige personale.
 • Ryd op efter dig, før du forlader stalden - også når du forlader den midlertidigt for at ride. Det kan skabe farlige situationer, hvis en hest eller person hænger fast eller snubler over tingene. Læg dækner i boksen og sæt dine ting ind i dit skab. Staldgange må heller ikke bruges til opbevaring af redskaber, striglekasser m.v.

 • Løb eller råb ikke i stalden.

 • Efterlad aldrig heste på opbindings/striglepladser uden opsyn.

 • Bind aldrig hesten så bagparten vender ud mod den store staldgang.

 • Lad aldrig to heste passere hinanden på steder, hvor staldgangen er mindre end 2 meter bred.

 • Fastgør dig aldrig til hesten ved fx at vikle tovet om livet eller hånden.

 • Før altid en hest i trense eller træktov.

 

Håndtering af heste til og fra fold

 • Heste der føres på fold skal som minimum føres i grime og træktov
 • Fører flere personer heste ud på samme tid, må der først slippes fri, når alle er klar

 • For at lukke heste ud eller hente heste på folden skal du have taget ryttermærke 3 eller have færdigheder og viden svarende dertil.

 • Vend altid hesten med fronten mod dig, når du slipper den fri.

 • Efterlad aldrig en enkelt hest tilbage på folden.

   

 

Ridebanereglement

 • Råb, løb eller leg ikke i ridehallen og omkring udendørsbanerne - hestene kan blive bange.
 • Fløjt eller råb om klar bane - og vent til hovslaget er frit - inden du trækker ind i hallen.
 • Der skridtes én og én,  2 meter inden for hovslaget på samme volte.
 • Alle tæpper og jakker placeres samme sted på barrieren af sikkerhedsmæssige årsager.
 • Vi rider venstre skulder mod venstre skulder.
 • Berider eller ældste rytter kan, når der er mange ryttere, tage kommandoen og styre volten.
 • Vær opmærksom på andres træningsarbejde og tag hensyn til dette.
 • Tilskuere henvises til bag barrieren og rytterstuen.
 • Longér ikke i hallen, hvis der er mere end to ryttere, og bed om samtykke af de pågældende ryttere, før du longerer.
 • Det er ikke tilladt at ride med musikanordninger (øretelefon, øresnegl, headset ect.) i begge ører af hensyn til sikkerheden.
 • Sørg for at fjerne klatter efter din hest.
 • Det er tilladt at have heste løs i Nis Valdemar-hallen og Gul Hal. I Gul Hal skal spejlene dækkes til, før du slipper heste løs.
 • Ryttere har fortrinsret til at bruge hallerne.

 

Ulykkesforsikring 

Man kan komme til skade, når man går til idræt. Når man rider kan man være uheldig og falde af hesten. Som medlem af en rideklub under Dansk Rideforbund er det medlemmets (rytterens) egen pligt at være personligt ulykkesforsikret, jf. Dansk Rideforbunds bestemmelser herom. 

 

Dette betyder, at du selv skal sørge for at blive ulykkesforsikret. Aarhus Rideklub påtager sig ikke noget erstatningsansvar over for medlemmer, der kommer til skade under udøvelsen af deres aktiviteter.

 

Når uheldet er ude (brand og ulykke)

Kend klubbens forholdsregler ved brand samt beredskabsplanen med de vigtigste telefonnumre, så du ved, hvem du skal kontakte. Du finder informationen på vores tavler i staldene og i folderen 'Beredskabsplan ved brand og ulykke i Aarhus Rideklub' nedenfor.

 

Klubben har førstehjælpskasser i sadelrummet i Aarhusstalden, i chefberiderens sadelrum samt i sadelrummet i Stenladen. Følg skiltningen på dørene. Derudover har vi en førstehjælpskasse til heste og mennesker bag døren ved indgangen til rideskolestalden (ved rideskolens sadelrum).

 

Hvis du oplever, at nogen kommer alvorligt til skade, så forhold dig således:

 • Stands ulykken
 • Giv livreddende førstehjælp 
 • Tilkald den nødvendige hjælp og fortæl:
  • Hvem du er
  • Hvor du er: Bedervej 101, 8320 i Mårslet
  • Hvad der er sket
 • Bliv ved den tilskadekomne, indtil hjælpen er kommet
 • Ved hjertestop: Få eventuelt en anden person til at hente hjertestarteren, som hænger i slusen mellem Gul og Blå Hal - imens du giver livreddende førstehjælp.

 

Dansk Rideforbunds online sikkerhedskursus

Vi anbefaler til enhver tid, at du tager Dansk Rideforbunds online sikkerhedskursus, så du altid er opdateret om, hvordan du omgås heste på sikker vis. Kurset tager en halv til en hel time at gennemføre, det er gratis, og du kan tage det lige her.

 


Rygepolitik 

Det er ikke tilladt at ryge indendørs, heller ikke i ridehallerne. 

 

 

Sådan tager du ryttermærker

Når du går til ridning i Aarhus Rideklub vil du både lære at ride, men også få den fornødne viden om hesten, som sikrer, at du kan omgås heste på en forsvarlig måde. Der er forskellige krav til, hvilke aktiviteter du må udøve i klubben, som kan være afhængige af, hvilke ryttermærker du har taget. I rideskolen er ryttermærkerne eksempelvis retningsvisende for, hvilket niveau du kan gå til ridning på. Det er din underviser, som indstiller dig til ryttermærkeprøve, og selve prøven foregår online. Læs mere under Om Aarhus Rideklub.

 

For at kunne gå til ryttermærkeprøve er det vigtigt at du har oprettet en Go!-profil og har Aarhus Rideklub som foretrukken rideklub. DRF anbefaler, at du har oprettet din profil min. 7 dage før du skal til prøve. Du vil skulle svare på spørgsmål om de ting, du har lært til din rideundervising. Der vil, afhængig af hvilken prøve du er til, være spørgsmål, som både omhandler ridning og generel omgang med - og viden om heste.

 

Når du har bestået prøven, vil du få et badge på din Go!-profil, så alle kan se, at du har bestået ryttermærket. Du får også et diplom og en ryttermærkenål til din ridejakke.

 

Se, hvordan du opretter din Go!-profil i videoen nedenfor:

 

 

Særligt for ryttere i rideskolen samt hestepassere på rideskoleheste

Rideskolen har ridehold for børn, unge og voksne. Der er undervisning målrettet begyndere, letøvede og øvede ryttere. Undervisninger der varetages af klubbens tre beriderelever, foregår mandag til torsdag fra kl. 16.30-20.30. Undervisningsplanen kan findes her

 

Der er som hovedregel ingen ridning i skolernes ferier eller på helligdage. 

 

Du skal selv sørge for, at hesten du skal ride på bliver striglet, sadlet op og af. For nye børneryttere kræver det, at der er forældrestøtte. Forældrene skal også være behjælpelig med trækning i ridehuset, hvis der er brug for det. 

 

Klubben har en række unge ryttere, der hjælper i stalden om eftermiddagen. Disse hjælpere er øvede ryttere, der kan hjælpe og forklare hvordan du strigler, sadler op og af. 

 

Alle skal bære ridehjelm, når de rider. Se under sikkerhedsregler. Af hensyn til sikkerheden skal børn også bære ridehjelm i stalden, og når de trækker hesten frem og tilbage mellem stald og ridehus. Aarhus Rideklub har ridehjelm, ridestøvler og sikkerhedsvest, som klubbens ryttere kan låne under ridning. 

 

Undervisningen varetages af vores beriderelever og foregår i hallen, som ligger i forlængelse af opvisningshallen, en 20x60 bane med spejle. Nogle gange i sommerhalvåret rides der på de udendørs dressurbaner ved skoven eller i skoven. Springundervisning foregår dog i den store opvisningshal eller på springbanen.

 

Udmeldelse

Udmeldelse af rideskolen kan ske pr. den 1. i en måned og skal meddeles inden den 20. i måneden før til kontoret eller på mail kontoret@aarhus-rideklub.dk

 

Afbud

Af hensyn til hestenes motionering bedes alle afbud til rideundervisning venligst meddelt i god tid, gerne per SMS til underviseren eller på 51 23 17 42.
Dette er vigtigt så alle heste kommer ud hver dag.
Desuden bedes man komme en halv time før ridetimen, så der er tid til at strigle og sadle op.

 

Tilmelding og spørgsmål angående rideskolen rettes til Lene Kissmeyer Tlf: 51231742. Tirsdage mellem kl. 15.00 -17.00 eller gerne på mail til kontoret@aarhus-rideklub.dk


 

Hestepasser på elevhest

Kunne du tænke dig at være hestepasser for en elevhest, så er der mulighed for at blive skrevet op på vores venteliste. Det kræver, at du er en rutineret rytter, og at du allerede er elev i rideskolen.

 

At passe en elevhest indebærer, at du passer og rider hesten fredag, lørdag og søndag, dog med en folddag en af de nævnte dage.

 

Du kan blive skrevet op ved at henvende dig til kontoret@aarhus-rideklub.dk

 

Se vores aftalevilkår nedenfor

Sikkerhedsregler for fold ud og indlukning af rideskolehestene (gælder for hestepassere på rideskolehestene)

Ud over ovenstående regler for ud- og indlukning på fold gælder:

 • Alle under 14 år skal gå to og to til fold, bære hjelm, og må kun trække en hest hver.
 • Er du over 14 år må du gå alene med en hest til og fra folden, men der henstilles til man følges ad to og to.
 • Ingen må gå ind på folden til elevhestene, medmindre de kommer for at hente dem ud. Hvis et dækken skal justeres el. anden kontakt til hesten er nødvendig, sættes der et træk tov i hesten og den tages ud i slusen, hvor man ordner problemet.