Ny i Aarhus Rideklub

Fotograf: Klaus Bjarner Photo
Fotograf: Klaus Bjarner Photo

Velkommen til klubben. Vi vil gøre vores bedste, for at du føler dig velkommen og hjemme. Vi har udarbejdet nogle retninglinjer, der gør, at vi alle kan færdes i klubben på sikker og respektfuld vis. Ved ophold på Vilhelmsborgs områder opfordres alle medlemmer til at følge god ro og orden ved omgang med heste, samt overholde nedenstående regler.

 

Generelle færdelsregler i klubben

 • Der trækkes og skridtes på ridestierne (der må ikke rides/trækkes på asfalt-stierne).
 • Trav og galop rides på de udendørs baner samt på galopbanen. 
 • Der tages ned i skridt ved modkommede heste på galopbanen. 
 • Tag hensyn til besøgende på området.

 

Sikkerhed 

Vi sætter sikkerheden højt. Derfor har vi følgende regler i klubben:

 • Når du rider skal du altid bruge VG1-godkendt ridehjelm. AAR forbeholder sig retten til at bortvise ryttere uden ridehjelm.
 • Alle nybegyndere såvel voksne som børn bærer sikkerhedsvest under ridning 
 • Alle til og med 18 år skal bære sikkerhedsvest til springundervisning 
 • Vi tager ned i skridt, når vi møder andre på stier og veje. 
 • Fastgør dig aldrig til hesten ved fx at vikle tovet om livet eller hånden.

 • Før altid en hest i trense eller træktov

 • Løb eller råb ikke i stalden

 • Du må aldrig flå, save, rykke hesten i munden med biddet

 • Du må aldrig anvende pisk ud over almindelig irettesættelse og korrektion.

 • Du må aldrig anvende sporer uhæmmet.

 • Efterlad aldrig heste på opbindings/striglepladser uden opsyn.

 • Bind aldrig hesten så bagparten vender ud mod den store staldgang.

 • Lad aldrig to heste passere hinanden på steder, hvor staldgangen er mindre end 2 meter bred.

 • Staldgange må ikke bruges til opbevaring af redskaber, striglekasser m.v.

 • Kend klubbens forholdsregler ved brand.

 • Kend klubbens opslag med de vigtigste telefonnumre.

 

Ulykkesforsikring 

Man kan komme til skade, når man går til idræt. Når man rider kan man være uheldig og falde af hesten. Som medlem af en rideklub under Dansk Rideforbund er det medlemmets (rytterens) egen pligt at være personligt ulykkesforsikret, jf. Dansk Rideforbunds bestemmelser herom. 

 

Dette betyder, at du selv skal sørge for at blive ulykkeforsikret. Aarhus Rideklub påtager sig ikke noget erstatningsansvar overfor medlemmer, der kommer til skade under udøvelsen af deres aktiviteter. 

 

Aarhus Rideklub har sikkerhedsudstyr som klubbens medlemmer, der kommer til ridning i klubben, kan låne. 

 

Rygepolitik 

Det er ikke tilladt at ryge indendørs, heller ikke i ridehallerne. 

 

Undervisning af ryttere med egen hest

Vi tilbyder undervisning på alle niveauer både i spring og dressur. Undervisningen varetages af vores chefberider og vore beriderelever. Rideundervisningen foregår som regel på hverdage om eftermiddagen og aftenen. 

 

Opstaldning 

Alle heste står på træpiller eller spåner. Personalet står for al fodring. For at imødekomme hestenes behov for mange mindre måltider og adgang til stråfoder, fodres der 3 gange dagligt. 

 

Vi fodrer med kraftfoder og derudover wrap og eventuel halm. Mængden og fordeling af foder og wrap aftales med personalet. Personalet kan hjælpe med at sammensætte foderplanen til din hest. 

 

Folde 

Der er mulighed for at få lukket sin hest/pony på fold i hverdagene. Der lukkes ud mellem kl. 8-9, og kl.12-13 og ind mellem kl.12-13 eller kl.14.30-15.30. Ønsker du din egen fold, skal du kontakte os på e-mail: kontoret@aarhus-rideklub.dk. 

 

Ridehusreglement

 • Af sikkerhedshensyn skal man ikke råbe, løbe eller lege i ridehallen.
 • Man fløjter eller råber om klar bane - og venter til hovslaget er frit - inden man trækker ind i hallen.
 • Der skridtes én og én,  2 meter indenfor hovslaget på samme volte.
 • Opsidning og afsidning foregår i midten af en af cirkelvolterne.
 • Tæpper placeres på barrieren ved rytterstuen eller overfor på modsatte barrierestykke.
 • Der rides venstre skulder mod venstre skulder.
 • Parader, tilbagetrædning osv. øves indenfor hovslaget.
 • Berider eller ældste rytter kan, når der er mange ryttere, tage kommandoen og styre volten.
 • Der opfordres til opmærksomhed på andres træningsarbejde og hensyntagen til dette.
 • Det er kun undervisere der kan opholde sig til fods i ridehallen, tilskuere henvises til barrieren og rytterstuen.
 • Det er IKKE tilladt at ryge i hallen.
 • Man må ikke longere i hallen ved 2 ryttere eller derover.
 • Der kan longeres ved en eller to ryttere, hvis disse giver samtykke.
 • Det er ikke tilladt at ride med musikanordninger (øretelefon, øresnegl, headset ect.) i begge ører af hensyn til sikkerheden.

Særligt for ryttere i rideskolen samt hestepassere på rideskoleheste

Rideskolen har ridehold for børn, unge og voksne. Der er undervisning målrettet begyndere, letøvede og øvede ryttere. Undervisninger der varetages af klubbens tre beriderelever, foregår mandag til torsdag fra kl. 16.30-20.30. Undervisningsplanen kan findes her

 

Der er som hovedregel ingen ridning i skolernes ferier eller på helligdage. 

 

Du skal selv sørge for, at hesten du skal ride på bliver striglet, sadlet op og af. For nye børneryttere kræver det, at der er forældrestøtte. Forældrene skal også være behjælpelig med trækning i ridehuset, hvis der er brug for det. 

 

Klubben har en række unge piger, der frivilligt hjælper i stalden om eftermiddagen. Disse hjælpere er øvede ryttere, der kan hjælpe og forklare hvordan du strigler, sadler op og af. 

 

Alle skal bære ridehjelm, når de rider. Se under sikkerhedsregler ovenfor. Af hensyn til sikkerheden skal børn også bære ridehjelm i stalden, og når de trækker hesten frem og tilbage mellem stald og ridehus. 

 

Aarhus Rideklub har ridehjelm, ridestøvler og sikkerhedsvest, som klubbens ryttere kan låne under ridning. 

Undervisningen varetages af vores beriderelever og foregår i hallen, som ligger i forlængelse af opvisningshallen, en 20x60 bane med spejle. Nogle gange i sommerhalvåret rides der på de udendørs dressurbaner ved skoven eller i skoven. Springundervisning foregår dog i den store opvisningshal eller på springbanen.

 

Udmeldelse

Udmeldelse af rideskolen kan ske pr. den 1. i en måned og skal meddeles inden den 20. i måneden før til kontoret eller på mail kontoret@aarhus-rideklub.dk

 

Afbud

Af hensyn til hestenes motionering bedes alle afbud til rideundervisning venligst meddelt i god tid, gerne per SMS til underviseren eller på 51 23 17 42.
Dette er vigtigt så alle heste kommer ud hver dag.
Desuden bedes man komme en halv time før ridetimen, så der er tid til at strigle og sadle op.

 

Tilmelding og spørgsmål angående rideskolen rettes til Lene Kissmeyer Tlf: 51231742. Tirsdage mellem kl. 15.00 -17.00 eller gerne på mail til kontoret@aarhus-rideklub.dk

Sikkerhedsregler for fold ud og indlukning af rideskolehestene (gælder for hestepassere på rideskolehestene)

 • Man må aldrig trække i grime uden tov.
 • Alle under 14 år skal gå to og to til fold og må kun trække en hest hver, samt skal bære hjelm.
 • Over 14 år må man gå alene med en hest til og fra folden, men der henstilles til man følges ad to og to. Der vurderes fra gang til gang om det er forsvarligt, hvis man står i en situation, hvor der lades en hest tilbage alene på folden.
 • Ingen må gå ind på folden til elevhestene, medmindre de kommer for at hente dem ud. Hvis et dækken skal justeres el. anden kontakt til hesten er nødvendig, sættes der et træk tov i hesten og den tages ud i slusen, hvor man ordner problemet.

Særligt for pensionærer

Fotograf: Klaus Bjarner Photo
Fotograf: Klaus Bjarner Photo
 • Boksnummer angiver hvilken sadelbom, trensepind samt skabsplads man har ret til at bruge. Hver boks giver ret til brug af en sadelbom, en trensepind og en skabsplads samt en hylde i containeren.
 • Fodertønder og hø må ikke opbevares på staldgangen. 1 boks giver ret til placering af 1 staldskab på en af klubben anvist plads. Det er ikke tilladt at have ting på de små staldgange da det er flugtveje/nødudgange.
 • En boksreservation giver IKKE ret til brug af sadelbom, trensepind eller skabsplads.
 • AAR forbeholder sig ret til at fjerne sadler, trenser og skabe, som ikke er anbragt i overensstemmelse med de til hver tid gældende staldregler.
 • Halm forefindes kun som tilskud til stråfoder.
 • Der må ikke muges ud i de sorte spande som er placeret på staldgangen, de er udelukkende beregnet til gødning fra staldgangen og vandspiltov, samt smedeaffald dog ikke sko og søm - disse skal anbringes i de dertil indrettede trækasser på staldgangen.
 • Vand må kun bruges i vandspiltovet, da gulvet bliver glat.
 • Vandspiltovet skal rengøres efter brug, dvs. at gødning, sand, jord og andet skal fjernes inden man forlader det.
 • Staldgangen skal altid efterlades fejet.
 • Oprydning efter smed og dyrlæge. Sko og søm skal i trækassen placeret på bjælken. Sprøjter ol. skal sikres forsvarligt inden de smides i skraldespanden. Det er ejeren af den pågældende hest/pony der er ansvarlig for, at oprydningen finder sted.
 • Normer for almindelig god opførsel samt omgangstone skal overholdes, ligesom det forventes at man udviser horsemanship og god sportsånd. Stalden er ikke en legeplads men, et sted med levende dyr, så man skal færdes roligt og ikke støjende.
 • Af sikkerheds hensyn er det ikke tilladt at færdes i stalden på cykel, rulleskøjter,løbehjul eller med andre former for legetøj.
 • Åbningstiderne skal respekteres.
 • Det er ikke tilladt at medbringe og eller bruge eget strøelse.
 • I tilfælde af skader på inventaret anmodes skadevolderen om at kontakte personalet og oplyse om den aktuelle skade.
 • Den vagthavende medarbejder kan kontaktes på telefon. Nummeret på vagthavende findes på døren til sadelrummet i AAR stalden. Hø skal placeres på de anviste pladser. Brugerne skal selv holde orden.
 • Dækkener henvises til dækkenrummet. Pladser kan lejes ved henvendelse på kontoret. I tilfælde af venteliste skal dækkener opbevares på egen skabsplads eller i containeren.
 • Ridestøvler opbevares i reolen i sadel- og dækkenrum i AAR stalden.
 • Sadelrummene aflåses om natten og udstyr opbevares på eget ansvar.
 • Krybbebidere:
 • Krybbebidere skal have rem på.
 • Dagopstaldning (stævner) i AAR´s stalde må ikke finde sted.
 • Det tilstræbes at krybbebidere samles at sted i stalden.
 • Det er ikke tilladt at personer under 18 år trækker med eller håndterer hingste det gælder både pony og hest.
 • Det er IKKE tilladt at hænge noget /skrue noget fast på bokserns front af hensyn til personalets arbejdsvilkår. Tingene vil blive fjernet uden varsel.
 • Sidedørene på gang 7 og 8 skal altid være lukkede.
 • Sidedøren på gang 2 skal altid så vidt vejret tillader det altid stå åben pga. af heste med luftvejsproblemer.
 • Det er muligt for pensionærerne på de enkelte gange at lave aftaler omkring døren på den gang deres hest har en boks hvis der er behov herfor og der kan opnås enighed herom - man blander sig ikke i aftaler for de andre gange.
 • Alle heste der er opstaldet i AAR skal være undtaget fra Konsum på medicinsiden i hestepasset.
 • Hestetrailere kan efter forudgående aftale med Vilhelmsborg parkeres på den store P plads. Kontakt Vilhelmsborg tlf. 86 93 72 45 eller mail hag@vilhelmsborg.dk

Honorar for sponsoraftaler

Hvis en pensionær kan skaffe en sponsor som betaler kr. 5.000,00 + moms for en plads til et skilt i rød hal i minimum 1 år får pensionæren kr. 1.000, 00 i afslag på opstaldning eller undervisning i den måned sponsoren indbetaler kr. 5.000,00 + moms.

 

De efterfølgende år koster det sponsoren kr. 3.000,00 + moms pr. år. Skiltet skal have følgende mål: 1m i højden og 2 m i bredden.

 

Der gives ikke nedslag i opstaldning til pensionæren de efterfølgende år.

 

Henvendelse på kontoret for udlevering af sponsorkontrakt.