Faciliteter og regler

AAR råder over ca. 90 bokse fordelt på Aarhusstalden og hingstestalden. 65 bokse er placeret i Aarhus-stalden, mens resten af opstaldningspladserne er placeret i hingstestalden.

Hestene står på træpiller eller spåner og fodres med Special og Cool Performance fra Tjørnehøj Mølle. Vi fodrer fire gange om dagen: ca. kl 07.00, kl 11.30, kl 16.30, og kl 21.00 på hverdage. Weekend og helligdage: kl. 07.00, 11.00, 16.00 og 19.00. Der fodres med 2 kg hø til natten. Har du tilkøbt hø-fodringer gives disse kl. 07.00 og mellem 15.00 & 16.00.

AAR tilbyder udelukkende spåner og træpiller som strøelse i boksen. Det er ikke tilladt at bruge andre former for strøelse end dem AAR tilbyder og leverer.

Fotograf: Klaus Bjarner Photo
Fotograf: Klaus Bjarner Photo