Medlem af Aarhus Rideklub

Aarhus Rideklub hører under Dansk Rideforbund, og et medlemsskab indebærer derfor også, at du er medlem af Dansk Rideforbund.

Et medlemsskab betyder, at du blandt andet kan starte stævner for Aarhus Rideklub under DRF, og du kan deltage i generalforsamlinger og stille op til valg i klubbens bestyrelse. Se klubbens vedtægter.

Medlemsskab af Aarhus Rideklub er desuden påkrævet i forbindelse med al form for undervisning og ridning i klubbens regi - også i forbindelse med køb af ridehuskort.

Medlemsskabet giver ikke i sig selv garanti for optagelse på rideskolehold, og adgang til klubbens faciliteter skal ligeledes tilkøbes ved siden af medlemsskabet. Kontakt klubbens kontor, hvis du vil skrives op til rideskole eller ved køb af andre ydelser i klubben.

Prisen for medlemsskabet vedtages på den årlige generalforsamling og udgør pt:

0 - 18 år: kr. 200
19 - 24 år: kr. 300
25 år og derover: kr. 500

Henvendelse vedr. medlemsskab kan rettes til Lene Kissmeyer på klubbens kontor tirsdage 15.00 - 17.00
Tlf. 86 938 220
E-mail:

Find indmeldelsesblanket nedenfor