Opstaldning i Aarhus Rideklub

Fotograf: Klaus Bjarner Photo
Fotograf: Klaus Bjarner Photo

AAR tilbyder opstaldning i bokse med halmpiller som tilkøbes seperat. Der kan suppleres med Easy Strø (halmstrø) eller spåner. Brug af spåner skal aftales med vores chefberider, da der ikke må komme for meget træ i møddingen.

 

Personalet står for al fodring og ved eventuelle uopsættelige problemer er det altid staldvagten der kan kontaktes. 

 

Vi fodrer med fuldfoder fra Pavo (Condition High Fiber) og derudover wrap og eventuel halm. Mængden og fordeling af foder og wrap aftales med personalet. Se max antal kilo wrap per hest/pony nedenfor. Personalet kan hjælpe med at sammensætte foderplanen til din hest. 

 

Halm forefindes udelukkende som supplement til stråfoder og ikke som strøelse.

 

Strøelse og poletter til halmpiller tilkøbes for egen regning til gældende dagspris, der afregnes ved udlevering på MobilePay nr. 193590.

 

Der fodres på følgende tidspunkter:

 

Hverdage

Ca.kl 07:00 fodring med fuldfoder og wraphø
Ca. kl 13:00 fodring med fuldfoder
Efter kl 19.00 fodring med fuldfoder og wraphø

 

Weekender

Ca. kl 07:00 fodring med fuldfoder og wraphø
Ca. kl 13:00 fodring med fuldfoder
Efter kl 19:00 fodring med fuldfoder og wraphø

 

Lukketider

Personalet lukker stalden umiddelbart efter aftenfodring. Sadelrummene låses af, og herefter henstiller vi til, at lyset slukkes, og at der er ro i stalden. Vi beder alle ryttere om at være færdige med de daglige gøremål i stalden ved denne tid og i øvrigt respektere lukketiderne.

 

I hverdage lukkes stalden senest kl. 21.30

I weekender og helligdage lukkes stalden senest kl. 20.00

 

 

Hest

Boksleje inklusiv: Adgang til ridehaller og udendørs baner, fuldfoder, max. 10 kg wrap/dag, halm til stråfoder og fodring. Halmpiller tilkøbes seperat:

 

Fuldpas (klatter fjernes i hverdage)

3290 kr.

Fuldpas luksus (fuld pasning af boks alle ugens dage)

3990 kr.
Selvpas 2790 kr.

 

Pony (kat 1)

Boksleje inklusiv: Adgang til ridehaller og udendørs baner, fuldfoder, max. 6 kg wrap/dag, halm til stråfoder og fodring

Halmpiller tilkøbes seperat:

Fuldpas (klatter fjernes i hverdage)

2750 kr.

Fuldpas luksus (fuld pasning af boks alle ugens dage)

3450 kr.
Selvpas 2350 kr.


 

Pony kat 2+3

Boksleje inklusiv: Adgang til ridehaller og udendørs baner, fuldfoder, max. 5 kg wrap/dag, halm til stråfoder og fodring

Halmpiller tilkøbes seperat:

Fuldpas (klatter fjernes i hverdage)

2450 kr.

Fuldpas luksus (fuld pasning af boks alle ugens dage)

3150 kr.
Selvpas 2150 kr.

 

 • Boksreservation kr. 800,00 pr. md
 • Ekstra wraphø kan tilkøbes til dagspris og afregnes månedsvis bagud
 • Der gives ikke nedslag i ovenstående priser ved brug af eget hø eller foder
 • Spåneboks skal aftales med chefberider, og den koster 200 kr ekstra per måned
 • Brug af spåner som supplement skal ligeledes aftales med chefberider

Foldleje

Aarhus Rideklub har 4 fælles græsfolde samt 7 små sandfolde, som kan benyttes af alle pensionærer i klubben. Brug af fællesfold sker efter princippet først til mølle efter kl. 12.00 både i hverdage og weekender. Det er ikke muligt at reservere en fællesfold.

Det er muligt at leje sin egen fold gennem klubben. Faktureringen for foldleje sker månedsvist og kommer på opstaldningsregningen, og der vil være samme opsigelsesperiode som for boksen, hvilket er en måneds varsel til den første i en måned, hvilket skal ske skriftligt til kontoret.

Priserne for folde er:

4.200 kr. årligt = 350 kr. månedligt for en B eller S fold (foldene ud mod Bedervej eller nede ved springbanen)

4.500 kr. årligt = 375 kr. månedligt for en H fold (foldene ud mod Hans Jørgens vej). Disse er forbeholdt hingste og vallakker.

Ønsker du din egen fold, skal du kontakte os på e-mail:

Udluk og indluk i hverdagene
Der er mulighed for at få lukket sin hest/pony på fold af personalet i hverdagene.

Du kan vælge mellem følgende tidsrum:

Ud mellem 8.00 og 9.00 om morgenen og ind mellem 11 og 12.30

ELLER

Ud mellem 11.00 og 12.30 og ind mellem 15.00 og 16.00

Trækning til og fra fold på hverdage

Én vej uden skift af dækken, klokker eller gamacher

Kr.  250,00  pr. md

Begge veje uden skift af dækken, klokker eller gamacher

Kr.  500,00  pr. md.

Skift af klokker eller gamacher per vej (merpris per sæt)

Kr.  150,00  pr. md.

Fluemaske/hals af/på per vej (merpris per del)

Kr.  100,00  pr. md

Skift af dækken per vej (merpris per dækken)

Kr.  200,00  pr. md

 

Øvrige ydelser for pensionærer i AAR

 

Leje af dækkenholder

Depositum er kr. 500. Beløbet refunderes ved opsigelse såfremt dækkeholderen er ryddet.


Plads til hø

Du kan leje en plads svarende til 2 europapaller til opbevaring af hø.

 

Depositum for hø-plads kr. 250. Beløbet refunderes, når aftalen om den anviste hø-plads opsiges, 
under forudsætning af pladsen efterlades ryddet og i pæn stand.

 

Henvendelse vedrørende ovenstående ydelser skal ske til: Kontoret@aarhus-rideklub.dk

Ordensregler for pensionærer

Orden og sikkerhed

 • Det er ikke tilladt at have ting/høposer på de små staldgange, da det er flugtveje/nødudgange. Herunder er det IKKE tilladt at hænge noget /skrue noget fast på bokserns front af hensyn til personalets arbejdsvilkår. 
 • Tingene vil blive fjernet uden varsel.
 • Vand må kun bruges i vandspiltovet, da gulvet bliver glat.

 • Staldgangen skal altid efterlades fejet.

 • Eget hø må ikke opbevares på staldgangen, og foder skal opbevares i lukkede beholdere.

 • Vandspiltovet skal rengøres efter brug, dvs. at gødning, sand, jord og andet skal fjernes, inden man forlader det.

 • Sko og søm skal i trækassen placeret på bjælken. Sprøjter ol. skal sikres forsvarligt inden de smides i skraldespanden. Det er ejeren af den pågældende hest/pony der er ansvarlig for, at oprydningen finder sted.

 • Normer for almindelig god opførsel samt omgangstone skal overholdes, ligesom det forventes at man udviser horsemanship og god sportsånd. Stalden er ikke en legeplads men, et sted med levende dyr, så man skal færdes roligt og ikke støjende.

 • Det er ikke tilladt at personer under 18 år trækker med eller håndterer hingste - det gælder både pony og hest.

 • Alle heste der er opstaldet i AAR skal være undtaget fra konsum på medicinsiden i hestepasset

 • Dagopstaldning under stævner i AAR´s stalde må ikke finde sted.

 • Du skal kende klubbens generelle retningslinjer - se dem under Ny i Aarhus Rideklub

 • Den vagthavende medarbejder kan kontaktes på telefon. Nummeret på vagthavende findes på døren til sadelrummet i AAR stalden. 

 • Åbningstiderne skal respekteres.

 

Indeklima

 • Sidedørene på gang 7 og 8 i Aarhus-stalden skal altid være lukkede.
 • Sidedøren på gang 1 i Aarhus-stalden skal altid så vidt vejret tillader det altid stå åben pga. af heste med luftvejsproblemer.
 • Det er muligt for pensionærerne på de enkelte gange at lave aftaler omkring døren på den gang deres hest har en boks hvis der er behov herfor, og der kan opnås enighed herom - man blander sig ikke i aftaler for de andre gange.

 

Brug af faciliteter foruden baner

 • Der skal altid fjernes klatter på sandfolden, inden du tager din hest ind.

 • Sadelrummene aflåses om natten og udstyr opbevares på eget ansvar.

 • Hver boks giver ret til brug af en sadelbom, en trensepind, en skabsplads samt en hylde i containeren. Boksnummer angiver, hvilken sadelbom, trensepind samt plads i containeren, man har ret til at bruge. 

  1 boks giver ret til placering af 1 staldskab på en, af klubben anvist, plads.

 • En boks-reservation giver ikke ret til brug af sadelbom, trensepind eller skabsplads.

  AAR forbeholder sig ret til at fjerne sadler, trenser og skabe, som ikke er anbragt i overensstemmelse med de gældende staldregler.

 • Halm forefindes kun som tilskud til stråfoder og må ikke bruges som strøelse

 • Det er ikke tilladt at bruge eget strøelse.

 • Der må ikke muges ud i de sorte spande, som er placeret på staldgangen, de er udelukkende beregnet til gødning fra staldgangen og vandspiltov, samt smedeaffald - dog ikke sko og søm - disse skal anbringes i de dertil indrettede trækasser på staldgangen.

 • I tilfælde af skader på inventaret anmodes du om at kontakte personalet og oplyse om den aktuelle skade.

 • Eget hø skal placeres på de anviste pladser. Brugerne skal selv holde orden.

 • Dækkener henvises til dækkenrummet. I tilfælde af venteliste, skal dækkener opbevares på egen skabsplads eller i containeren. Der må max hænge to dækner på dækkenholderne ad gangen for at dæknerne ikke hænger for tæt og dermed ikke kan tørre.

 • Ridestøvler opbevares i reolen i sadelrummet eller i containeren.

 • Hestetrailere kan efter forudgående aftale med Vilhelmsborg parkeres på den store P plads. Kontakt Vilhelmsborg tlf. 86 93 72 45 eller mail mf@vilhelmsborg.dk

 

Ormestrategi

 

 

 

 • Det er et krav at opstaldede heste får taget en gødningsprøve mindst en gang årligt, og at hesten behandles jf. dyrlægens anbefaling.
 • Ønsker man yderligere prøver, kan dette aftales indbyrdes pensionærer imellem.