Facilitetskort

Kommer du udefra og benytter AAR`s faciliteter, skal du være medlem af og købe facilitetskort hos AAR.

Facilitetskort købes ved at sende en mail til: kontoret@aarhus-rideklub.dk. Bemærk at du skal have ét facilitetskort per hest.

Et gyldigt facilitetskort giver adgang til brug af:

Vi gør opmærksomme på, at Aarhus Rideklub råder over showhallen (Blå Hal) i alt 100 timer om året. Disse timer ligger om mandagen, hvor vi har springundervisning i hallen. Aarhus Rideklub kan derfor ikke stilles til ansvar for, om hallen er optaget på andre dage, da det ikke er vores hal.

Der kan springes i Nis Valdemar-hal mellem 7.00 og 10.00 og mellem 18.00 og 20.00 på lørdage. Er man heldig at ramme et ledigt tidspunkt i showhallen, skal brugen foregå under stærk hensyntagen til den opsatte bane, det samme er gældende for den udendørs springbane.

Der må ikke flyttes og ændres på banen, da den skal bruges af andre brugere på stedet i dagtimerne. Det er kun tilladt at springe i showhallen eller på den udendørs springbane når man er tilknyttet en af stedets undervisere.


 


Facilitetskort per dag udgør Kr. 50,00 i forbindelse med en undervisningslektion. Vi tilbyder ikke dagskort uafhængigt af undervisningslektioner.

 

Facilitetskort til østanlægget ved skoven - herunder ovalbane, 3 ridebaner, galopspor samt passpor varetages af Vilhelmsborg. Se mere om facilitetskort til Østanlægget på Vilhelmsborgs hjemmeside.

Vores sponsorer