Facilitetskort

Kommer du udefra og benytter AAR`s faciliteter, skal du være medlem af og købe facilitetskort hos AAR.

Facilitetskort købes ved at sende en mail til: kontoret@aarhus-rideklub.dk. Bemærk at du skal have ét facilitetskort per hest.

Et gyldigt facilitetskort giver adgang til brug af:

Vi gør opmærksomme på, at Aarhus Rideklub råder over showhallen (Blå Hal) i alt 100 timer om året. Disse timer ligger om mandagen, hvor vi har springundervisning i hallen. Aarhus Rideklub kan derfor ikke stilles til ansvar for, om hallen er optaget på andre dage, da det ikke er vores hal.

Der kan springes i Nis Valdemar-hal mellem 7.00 og 10.00 og mellem 18.00 og 20.00 på lørdage. Er man heldig at ramme et ledigt tidspunkt i showhallen, skal brugen foregå under stærk hensyntagen til den opsatte bane. Der må ikke flyttes og ændres på banen, da den skal bruges af andre brugere på stedet i dagtimerne.


 


Facilitetskort per dag udgør Kr. 50,00 i forbindelse med en undervisningslektion. Vi tilbyder ikke dagskort uafhængigt af undervisningslektioner.

 

Facilitetskort til østanlægget ved skoven - herunder ovalbane, 3 ridebaner, galopspor samt passpor varetages af Vilhelmsborg. Se mere om facilitetskort til Østanlægget på Vilhelmsborgs hjemmeside.

Vores sponsorer