Medlem af Aarhus Rideklub

Aarhus Rideklub hører under Dansk Rideforbund, og et medlemsskab indebærer derfor også, at du er medlem af Dansk Rideforbund.

Et medlemsskab betyder, at du blandt andet kan starte stævner for Aarhus Rideklub under DRF, og du kan deltage i generalforsamlinger og stille op til valg i klubbens bestyrelse. Se klubbens vedtægter.

Medlemsskab af Aarhus Rideklub er desuden påkrævet i forbindelse med al form for undervisning og ridning i klubbens regi - også i forbindelse med køb af ridehuskort.

Prisen for medlemsskabet vedtages på den årlige generalforsamling og udgør pt:

0 - 18 år: kr. 200
19 - 24 år: kr. 300
25 år og derover: kr. 550

Medlemsskabet giver ikke i sig selv garanti for optagelse på rideskolehold, og adgang til klubbens faciliteter skal ligeledes tilkøbes ved siden af medlemsskabet. Henvendelse vedr. medlemsskab, rideskole eller ved køb af andre ydelser i klubben skal ske til vores admininstration.

 

Kontakt administrationen

Vores sponsorer