Ny i Aarhus Rideklub

Velkommen til Aarhus Rideklub

Vi vil gøre vores bedste, for at du føler dig velkommen og hjemme. Aarhus Rideklub er en klub, der sætter trivsel højt, og alle ryttere uanset niveau og disciplin skal kunne færdes på lige fod i klubben. Derfor gør vi også meget ud af at styrke klublivet på tværs af pensionærer og rideskoleryttere.

Vores medlemmer arrangerer ofte fællesarrangementer såsom fællesspisning og juleklip for alle klubbens medlemmer.

Alle klubbens fællesområder er for alle ryttere, og du er altid velkommen til at stikke hovedet indenfor i vores hyggelige rytterstue – uanset om du rider i rideskolen eller har din egen hest.

Alle vores arrangementer er drevet af frivillige i klubben, og du er mere end velkommen til at slutte dig til nogle af de etablerede udvalg eller at give en hånd med til et stævne eller et arrangement. Du kan altid se, hvilke opgaver vi har brug for hjælp til her, hvor du også kan skrive dig op til at give et nap med.

Det er altid hyggeligt at være sammen om at skabe liv i klubben, og ethvert engagement – stort som småt – er meget påskønnet.

Vi har udarbejdet nogle retninglinjer, der gør, at vi alle kan færdes i klubben på sikker og respektfuld vis. 

Ved ophold på Vilhelmsborgs områder skal alle medlemmer følge de sikkerhedsmæssige regler og regler for god ro og orden ved omgang med heste. 

Nedenstående krav gælder alle klubbens medlemmer, og skal altid skal overholdes ved ophold på klubbens faciliteter:

Generelle sikkerhedsregler i klubben

 1. For at deltage i fri ridning (uden underviser) skal du have ryttermærke 2 eller have kvalifikationer svarende dertil. De daglige undervisere vurderer dine kompetencer.
 2. Du må aldrig flå, save eller rykke hesten i munden via biddet.
 3. Du må aldrig anvende pisk ud over almindelig irettesættelse og korrektion.
 4. Du må aldrig anvende sporer uhæmmet.
 5. Trav og galop rides udelukkende i ridehusene, på banerne og på terrænanlægget.
 6. Der tages ned i skridt ved modkommede heste.
 7. Tag hensyn til besøgende på området.
 8. Hvis du rider ud i trafikken eller i skoven, skal du følge de gængse regler herfor. Du kan finde reglerne på Dansk Rideforbunds hjemmeside her.
 9. Det er ikke tilladt at ryge indendørs - heller ikke i hallerne.

Påkrævet påklædning

 1. Når du rider skal du altid bruge en CE-mærket ridehjelm med standard EN 1384:2017 eller VG1, som passer i størrelsen. Sikkerhedsmærkningen må ikke fjernes fra hjelmen, og skal kunne fremvises ved forlangende. AAR forbeholder sig retten til at bortvise ryttere uden ridehjelm.
 2. Alle nybegyndere såvel voksne som børn bærer CE-mærket sikkerhedsvest under ridning.
 3. Alle til og med 18 år skal bære CE-mærket sikkerhedsvest under springning – men vi anbefaler i høj grad, at også voksne gør det.
 4. Der skal rides med sikkerhedsmæssigt forsvarligt fodtøj – hvilket vil sige, at fodtøjet skal have en lille hæl og en glat/let rillet sål og ikke have snører, der kan hænge fast i bøjlen.
 5. Aarhus Rideklub har sikkerhedsudstyr, som klubbens medlemmer, der kommer til ridning i klubben, kan låne. Vi kan dog ikke garantere, at vi har alle størrelser til rådighed.
 6. Ved al omgang med hesten skal der anvendes sikkerhedsmæssigt forsvarligt fodtøj. Bløde tennissko, sandaler, plastiktræsko mv. er ikke egnet fodtøj, når du færdes, hvor der er heste.

Håndtering af heste i stalden

 1. For at opholde dig alene i stalden skal du have taget ryttermærke 2 eller have viden svarende dertil. Dine kompetencer vurderes af det daglige personale.
 2. Ryd op efter dig, før du forlader stalden – også når du forlader den midlertidigt for at ride. Det kan skabe farlige situationer, hvis en hest eller person hænger fast i eller snubler over tingene. Læg dækner i boksen og sæt dine ting ind i dit skab. Staldgange må heller ikke bruges til opbevaring af redskaber, striglekasser m.v.

 3. Løb eller råb ikke i stalden.

 4. Efterlad aldrig heste på opbindings-/striglepladser uden opsyn

 5. Bind aldrig hesten så bagparten vender ud mod den store staldgang

 6. Lad aldrig to heste passere hinanden på steder, hvor staldgangen er mindre end 2 meter bred.

 7. Fastgør dig aldrig til hesten ved f.eks. at vikle tovet om livet eller hånden.

 8. Før altid en hest i trense eller grime med træktov.

Håndtering af heste til og fra fold

 1. Heste, der føres på fold, skal som minimum føres i grime og træktov
 2. Fører flere personer heste ud på samme tid, må der først slippes fri, når alle er klar

 3. For at lukke heste ud eller hente heste på folden skal du have taget ryttermærke 3 eller have færdigheder og viden svarende dertil.

 4. Vend altid hesten med fronten mod dig, når du slipper den fri.

 5. Efterlad aldrig en enkelt hest tilbage på folden.

Ridebanereglement

 1. Råb, løb eller leg ikke i ridehallen og omkring udendørsbanerne – hestene kan blive bange.
 2. Fløjt eller råb om klar bane – og vent til hovslaget er frit – inden du trækker ind i hallen.
 3. Der skridtes én og én,  mindst 2 meter inden for hovslaget på samme volte.
 4. Alle tæpper og jakker placeres samme sted på barrieren.
 5. Vi rider venstre skulder mod venstre skulder.
 6. Parader, tilbagetrædning osv. øves inden for hovslaget.
 7. Berider eller ældste rytter kan, når der er mange ryttere, tage kommandoen og styre volten.
 8. Vær opmærksom på andres træningsarbejde, og tag hensyn til dette.
 9. Tilskuere henvises til at stå bag barrieren, på tilskuerpladserne eller i rytterstuen.
 10. Ingen, ud over stedets undervisere, må optræde som instruktør i klubben, medmindre der er tale om et vikariat, som er aftalt med chefberideren. En optræden som instruktør kendetegnes ved, at der gives kontinuerlig feedback og korrektion af en rytters præstation til hest. Det er dog tilladt familiemedlemmer at hjælpe hinanden. Derudover er det tilladt hesteejere at hjælpe en part eller lignende. I disse tilfælde har klubbens undervisere fortrinsret til at bruge hallen.
 11. Longér ikke i hallen, hvis der er mere end to ryttere, og bed om samtykke fra de pågældende ryttere, før du longerer.
 12. Det er ikke tilladt at ride med lydanordninger (headset ect.) i begge ører af hensyn til sikkerheden.
 13. Sørg for at fjerne klatter efter din hest, og hjælp gerne dine klubkammerater med det, hvis du er på jorden.
 14. Det er udelukkende tilladt at have heste løs i Nis Valdemar-hallen og Gul Hal – spejlene skal være dækket til, når der er løse heste. Ryttere til hest har fortrinsret til at bruge hallerne.
 15. Der må kun tages billeder eller filmes, hvis alle på banen er ok med det. Det er ikke ok at lægge video eller billeder ud på eksempelvis sociale medier, hvor andre ryttere optræder, uden deres accept.

Ulykkesforikring

Man kan komme til skade, når man går til idræt. Når man rider kan man være uheldig og falde af hesten. Som medlem af en rideklub under Dansk Rideforbund er det medlemmets (rytterens) egen pligt at være personligt ulykkesforsikret.

Dette betyder, at du selv skal sørge for at blive ulykkesforsikret. Aarhus Rideklub påtager sig ikke noget erstatningsansvar over for medlemmer, der kommer til skade under udøvelse af aktiviteter i klubben.

Vi anbefaler til enhver tid, at du tager Dansk Rideforbunds online sikkerhedskursus, så du altid er opdateret om, hvordan du omgås heste på sikker vis. Kurset tager en halv til en time at gennemføre, det er gratis, og du kan tage det lige her.

Når uheldet er ude - brand og ulykke

Kend klubbens forholdsregler ved brand samt beredskabsplanen med de vigtigste telefonnumre, så du ved, hvem du skal kontakte. Du finder informationen på vores tavler i staldene og i folderen ‘Beredskabsplan ved brand og ulykke i Aarhus Rideklub’ nedenfor.

Klubben har førstehjælpskasser i sadelrummet i Aarhusstalden, i chefberiderens sadelrum samt i sadelrummet i Stenladen. Følg skiltningen på dørene. Derudover har vi en førstehjælpskasse til heste og mennesker bag døren ved indgangen til rideskolestalden (ved rideskolens sadelrum).

Hvis du oplever, at nogen kommer alvorligt til skade, så forhold dig således:

 1. Stands ulykken
 2. Giv livreddende førstehjælp
 3. Tilkald den nødvendige hjælp og fortæl:
  1. Hvem du er
  2. Hvor du er: Bedervej 101, 8320 i Mårslet
  3. Hvad der er sket

Bliv ved den tilskadekomne, indtil hjælpen er kommet.

Ved hjertestop: Få eventuelt en anden person til at hente hjertestarteren, som hænger i slusen mellem Gul og Blå Hal – imens du giver livreddende førstehjælp.

Oprettelse af DRF Go-profil

Når du går til ridning i Aarhus Rideklub vil du både lære at ride, men også få den fornødne viden om hesten, som sikrer, at du kan omgås heste på en forsvarlig måde.

Der er forskellige krav til, hvilke aktiviteter du må udøve i klubben, som kan være afhængige af, hvilke ryttermærker du har taget.

I rideskolen er ryttermærkerne eksempelvis retningsvisende for, hvilket niveau du kan gå til ridning på. Det er din underviser, som indstiller dig til ryttermærkeprøve, og selve prøven foregår online. Læs mere under Om Aarhus Rideklub.

For at kunne gå til ryttermærkeprøve er det vigtigt at du har oprettet en Go!-profil og har valgt Aarhus Rideklub som foretrukken rideklub. DRF anbefaler, at du har oprettet din profil min. 7 dage før du skal til prøve.

Du skal svare på spørgsmål om de ting, du har lært til din rideundervisning. Der vil, afhængig af hvilken prøve du er til, være spørgsmål, som både omhandler ridning og generel omgang med – og viden om heste.

Når du har bestået prøven, vil du få et badge på din Go!-profil, så alle kan se, at du har bestået ryttermærket. Du får også et diplom og en ryttermærkenål til din ridejakke.

Se, hvordan du opretter din Go!-profil i videoen via linket her.

Vores sponsorer